Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wyszukiwarka

Informacje

Biblioteka Publiczna we Włoszczowie

Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Biblioteka Publiczna we Włoszczowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://biblioteka-wloszczowa.pl

Dane teleadresowe jednostki:
Biblioteka Publiczna we Włoszczowie
ul. Kościuszki 11
29-100 Włoszczowa
tel: 041 39 42 313

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji: 2003-07-01

Data aktualizacji: 2020-09-23

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Zamieszczone na stronie głównej Biblioteki Publicznej we Włoszczowie informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

- serwis jest rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych np. NVDA.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Anna Adamczyk
e-mail: a.adamczyk@biblioteka-wloszczowa.pl
Telefon: 041 39 42 313 wew. 100

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Dostępność architektoniczna

Biblioteka Publiczna we Włoszczowie, ul. Kościuszki 11, 29-100 Włoszczowa

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Przy wejściu od ulicy Pocztowej znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia od ulicy Czarnieckiego prowadzą schody. W budynku na parterze znajduje się toaleta oraz platforma dla osób niepełnosprawnych umożliwiająca dostanie się na pozostałe kondygnacje budynku. Dopuszcza się wstęp osobie korzystającej z psa asystującego.

Filia w Czarncy mieści się w budynku Szkoły Podstawowej, ul. Szkolna 16, 29-100 Włoszczowa. Wejście do budynku Szkoły i do pomieszczenia filii nie jest przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Filia w Koniecznie mieści sie w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, Konieczno 84, 29-100 Włoszczowa. Wejście do budynku nie jest przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Filia w Kurzelowie mieści się w budynku Domu Kultury, ul. Kielecka 11, 29-100 Włoszczowa. Wejście do budynku jest przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, wybudowany podjazd, obok budynku znajduje się miejsce parkowania dla osób niepełnosprawnych.

 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-09-13 12:29:59przez:
Opublikowano:2021-09-13 00:00:00przez:
Podmiot udostępniający:
Odwiedziny:3838

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.