Wrzutnia

Szanowni Czytelnicy

Od 4 stycznia 2021 roku w Bibliotece Publicznej we Włoszczowie działa monitorowana wrzutnia zewnętrzna, czyli całodobowe urządzenie do samodzielnego zwrotu zbiorów. Wrzutnia umożliwia zwrot wypożyczonych zbiorów bibliotecznych również w dniach i godzinach, kiedy Biblioteka jest nieczynna. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami korzystania z urządzenia.

ZASADY KORZYSTANIA Z WRZUTNI
• Wrzutnia służy do zwracania zbiorów wypożyczonych w Bibliotece Publicznej
we Włoszczowie również w dniach i godzinach, gdy placówka jest nieczynna.
• Zbiory wypożyczone w innych placówkach, nie mogą być zwracane z wykorzystaniem wrzutni.
• Użytkownik korzystający z wrzutni zobowiązany jest do delikatnego wkładania zwracanych książek do oznaczonego otworu. Książki należy wkładać pojedynczo, grzbietem do środka.
• Wrzutnia jest dostępna przez całą dobę.
• Książki z wrzutni wyjmowane są codziennie rano, od poniedziałku do piątku.
• Zbiory biblioteczne zwrócone z wykorzystaniem wrzutni są zdejmowane z konta czytelnika w następnym dniu roboczym.
• Użytkownik dokonując zwrotu zbiorów bibliotecznych z wykorzystaniem wrzutni,
ma świadomość, że w przypadku nieterminowego zwrotu naliczenie opłat następuje
z chwilą rejestracji zwrotu w systemie bibliotecznym, a nie w momencie włożenia książki do wrzutni.
• Oddanie poprzez wrzutnię materiałów bibliotecznych z opóźnieniem, nie zwalnia czytelnika od uiszczenia opłaty za nieterminowy zwrot.
• Biblioteka w przypadku stwierdzenia nieodnotowanych wcześniej zniszczeń lub zabrudzeń zwracanych materiałów bibliotecznych, zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Użytkownika z prośbą o wyjaśnienia.
• Stanowisko wrzutni jest całodobowo monitorowane.
• Zabrania się wkładania do wrzutni wszelkich przedmiotów poza książkami
filmami i audiobookami.
• Korzystanie z wrzutni jest jednoznaczne z akceptacją niniejszych zasad.

Wrzutnia znajduje się w budynku Biblioteki przy podjeździe od ul. Pocztowej.
Zachęcamy do korzystania z nowej możliwości zwrotu książek

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-09-13 12:25:43przez:
Opublikowano:2021-09-13 00:00:00przez:
Podmiot udostępniający:
Odwiedziny:1615

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.